Başvuracakların Dikkatine

  Eski Başvuru Formları kullanılmaması, web sitemizdeki güncel Başvuru Formların kullanılması hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir.

B formuna yazılan ifadelerin tıp eğitimi almamış kişilerce de anlaşılır şekilde yazılması gerekmektedir.

  DENEY HAYVANLARI ETİK KURUL ÜYELERİ ADRES BİLGİLERİ Baş.Tarih Bit.Tarihi
1

Prof.Dr.İdris TÜREL (Başkan

in vivo üye)

BAİBÜ Tıp Fak. Farmakoloji AD  Öğretim Üyesi 25.12.2020 1.02.2023
2

Prof.Dr.Seyit Ali KAYIŞ (Başkan Yardımcısı)

BAİBÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD 25.12.2020 1.02.2023
3

Prof.Dr.Hamit COŞKUN

BAİBÜ Fen Edebiyat Fak.Psikoloji Bölümü  Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
4

Doç.Dr.Mustafa ŞİT

BAİBÜ Tıp Fak.Genel Cer. AD Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
5

Doç.Dr.Yeşim YENER

AİBÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
6

Doç.Dr.Mustafa DİLEK

BAİBÜ Tıp Fak.Neonatoloji AD.Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
7

Doç.Dr.Uğur ÜYETÜRK

BAİBÜ Tıp Fak.Üroloji AD.Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
8

Dr.Öğr.Üyesi Serdar GÖZÜTOK

BAİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümü Öğr.Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
9

Dr.Öğr.Üyesi Hayriye ORALLAR

BAİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.Kanatlı Hayvanlar Yetiştiriciliği Bölümü Öğr.Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
10

Dr.Öğr.Üyesi Ayhan ÇETİNKAYA

BAİBÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji AD Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
11

Dr.Öğr.Üyesi Canan TÜREL

BAİBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
12

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Mehmet YİS

BAİBÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD Öğretim Üyesi 1.02.2019 1.02.2023
13

Vet.Hek.Enes EĞİLMEZ (Sorumlu vet.hek.)

BAİBÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 1.02.2019 1.02.2023
14

Vet.Hek. Orhan BULUT (TC.Üyesi)

 Beypiliç Aş. BOLU 1.02.2019 1.02.2023
15

Av.Cihan YAVUZ (Sivil Toplum Kuruluşu üyesi)

Aşağı Soku Mah.Şair Şinasi Sok.Ayşe Hanım Apt.24/6 BOLU 1.02.2019 1.02.2023

 

DENEY HAYVANLARI ETİK KURUL SEKRETERİ ADRES BİLGİLERİ
Teknisyen Yrd.Alattin SAKAR 532 2266858 BAİBÜ Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü                     BOLU

   

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016