Başvuracakların Dikkatine

B formuna yazılan ifadelerin tıp eğitimi almamış kişilerce de anlaşılır şekilde yazılması gerekmektedir.

Hayvan araştırmaları etik kurulu e-başvuru sistemi

 

Hayvan araştırmaları etik kurulu başvuruları http://etikkurul.ibu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

 

HADYEK BAŞVURU EVRAKLARI

 

HAYVAN ARAŞTIRMALARI YEREL ETİK KURUL BAŞVURU EVRAKLARI 

 

Hayvan Araştırmaları Yerel Etik Kurul Başvuru Formları(Form A, Form B, Form C, Form D),

Araştırmacılar tarafından okunmuş ve her sayfası imzalanmış Paris UNESCO Hayvan Hakları Bildirisi,

Sorumlu Araştırmacının Kısa Özgeçmişi, varsa araştırma konusu ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların isimleri,

Çalışma ile ilgili son yılları kapsayan tam metin 3 adet makale içeren 3 adet dosya Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilecektir. Sorumlu ve Yardımcı Araştırmacıların imzalarının eksik olduğu başvurular kabul edilmeyecektir. Çalışmanın sonucu bitimine müteakip 3 ay içersinde Yerel Etik Kurula bildirilecektir.

Etik Kurul Sekreterliği:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi


Hast. Müd. Yrd. Murat ERASLAN
TEL  : 0374 253 46 56 (3072)
GSM : 0532 544 98 52

**BAİBÜ Hayvan Deneyleri Araştırmaları Etik Kurulu her ayın ikinci  Çarşamba günü toplanır. Toplantı gününden bir hafta öncesine kadar gelen başvurular değerlendirilir. Bundan sonraki tarihte gelen başvurular bir sonraki toplantıda görüşülür. 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016