Başvuracakların Dikkatine

  Eski Başvuru Formları kullanılmaması, web sitemizdeki güncel Başvuru Formların kullanılması hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir.

B formuna yazılan ifadelerin tıp eğitimi almamış kişilerce de anlaşılır şekilde yazılması gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
 • İlgili Başvuru Formu (A, B, D, G Formları, 1 adet orjinal ıslak imzalı dosyanın elden teslim edilmesi, 1 adet elektronik ortamda (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) epostaya gönderilmesi)
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası,
 • Üniversitemiz personeli olmayanların, Üniversitemizde yapacakları çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi,
 • Proje yöneticisi tarafından onaylanmış Başvuru Dosyası Kontrol Listesi.
 • Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • üç Adet Çalışma için Kullanılan kaynak makalelerin ilk sayfaları 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Başvuru formları doldurulurken ilgili yerler mutlaka imzalanmalıdır.
 2. Başvuru gerekli olan “Taahhütname” bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır.
 3. Süre uzatma ve diğer bütün taleplerde geçerli bir gerekçe mutlaka beyan edilmelidir.
 4. Başvurular etik ve gizlilik ilkelerine uygun şekilde yapılmalıdır.
 5. Etik kurulumuz her ayın ilk Çarşamba günü toplanacaktır.
 6. Etik Kurulumuzdan onay alıp BAP, TÜBİTAK ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir hafta öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır.

Etik Kurul Sekreterliği:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Alattin SAKAR

TEL  : 0374 253 46 56 (3072)
GSM : 0532 226 68 58

**BAİBÜ Hayvan Deneyleri Araştırmaları Etik Kurulu her ayın birinci Çarşamba günü toplanır. Toplantı gününden bir hafta öncesine kadar gelen başvurular değerlendirilir. Bundan sonraki tarihte gelen başvurular bir sonraki toplantıda görüşülür. 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016